Verordening bedrijveninvesteringszone vastgesteld

Op donderdag 24 september 2020 heeft de gemeenteraad de verordening bedrijveninvesteringszone vastgesteld. In deze verordening wordt geregeld dat alle ondernemers, in een aangewezen gebied, een gelijke belastingheffing betalen die weer ten goede komt van de stichting van de ondernemers. 

De bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Ouderkerk aan de Amstel is in 2015 opgericht. In 2016 is deze officieel van start gegaan met een looptijd van 5 jaar. De ondernemers hebben aangegeven de BIZ te willen continueren. Daarom is er nieuwe verordening vastgesteld voor een verlenging van 5 jaar. De verordening is op 1 punt gewijzigd. Het is nu voor ondernemers ook mogelijk om in termijnen te betalen. 

Het is wettelijk verplicht om een draagvlakmeting te houden onder de ondernemers. Als er voldoende draagvlak is dan treedt de verordening in werking. Tussen 20 oktober en 11 december 2020 wordt een draagvlakmeting die uitgevoerd.

De verordening is gepubliceerd op www.overheid.nl