Snellaad-oplaadstation elektrische voertuigen Industrieweg

Elektrische auto’s hebben een verminderde uitstoot van broeikasgassen en leveren daarmee een bijdrage aan de nationale en lokale milieudoelstellingen van de energietransitie. Dit positieve effect doet zich ook voor bij de inzet van elektrische voertuigen voor de stadsdistributie van goederen. De locatie van de firma Deudekom aan de Industrieweg, op het bedrijventerrein Molenkade in Duivendrecht, heeft zich ontwikkeld tot een spil in de elektrische stadsdistributie in Amsterdam en omstreken. Dit trekt weer meer elektrische voertuigen aan en in samenspraak met de Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRAE) heeft het college van burgemeester en wethouders daarom het beleidsvoornemen om hier – om te beginnen - één snellaad-oplaadstation te plaatsen. Dit snellaad-oplaadstation is openbaar en kan door ieder elektrisch voertuig worden gebruikt. Op eigen terrein van de firma Deudekom komen nog aanvullende openbare “gewone” oplaadpunten. 

Locatie

Het snellaad-oplaadstation en de hierbij benodigde nieuwe parkeerplaatsen komen in de berm van de Industrieweg, langs het terrein van de firma Deudekom. De tekeningen (zie hieronder de aanduiding) kunt u opvragen door te mailen naar webredactie@duoplus.nl:

  • HPC installatie Rij route aanduiding (pdf, 972 kB)
  • HPC installatie ontwerp lay-out terrein (pdf, 768 kB)
  • Bestaand lay-out terrein (1000 kB)

Deze nieuwe parkeerplaatsen zijn alleen te gebruiken voor het opladen van elektrische voertuigen. In deze berm staat nu een aantal bomen die hiervoor gekapt of verplaatst moeten worden. Hiervoor komt een afzonderlijke procedure, die ook afzonderlijk bekend wordt gemaakt.

Zienswijze indienen

Gedurende een periode van vier weken na bekendmaking kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen op dit beleidsvoornemen. Een zienswijze kunt u indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 
Na besluitvorming door het college ontvangt u daarover nader bericht, waaronder een reactie op uw zienswijze.