Overige vergunningen 30-12-2020

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-110516 Sluisplein, aanvraag verlenging standplaatsvergunning (ontvangen 20-12-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

 • 2020-106153 Sluisplein 5, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (verzonden 18-12-2020);
 • 2020-027282 Nierstichting, kledinginzameling maart 2021 (verzonden 18-12-2020);
 • 2020-027284 Hartstichting, kledinginzameling juni 2021 (verzonden 18-12-2020);
 • 2020-027301 Stichting Kovamo, kledinginzameling september 2021 (verzonden 18-12-2020);
 • 2020-031785 Hersenstichting, kledinginzameling december 2021 (verzonden 18-12-2020);
 • 2020-029948 Longfonds, kledinginzameling december 2023(verzonden 18-12-2020);
 • 2020-109129 Driehoeksreclameborden voor de campagne “Week van het Verkeer”, 1 tot en met 15 maart 2021 (verzonden 22-12-2020);
 • 2020-110686, Kerkstraat 40, verkoopvergunning consumentenvuurwerk (verzonden 24-12-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening van het bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
 • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.