Overige vergunningen 29-09-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-083205 het kampje, Sluisplein en Hogereinde Zuid het plaatsen van een kerstboom 1 december 2020 tot en met 7 januari 2021 (ontvangen 16-09-2020);
  • 2020-084066 Sluisplein, het verlengen van een standplaats vergunning voor 2021 (ontvangen 21-09-2020).

Overige bekendmakingen

Meldingen Milieu

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-082552, Van der Madeweg 40, een melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het starten van het bedrijf Mediavaert BV hoofdkantoor van DPG Media (ontvangen 10-09-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.