Overige vergunningen 29-04-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-039405, Saturnus 1 tot en met 113, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een bouwkeet en ecotoilet van 28-04-2020 tot en met 25-12-2020 (ontvangen 17-04-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-039405, Dorpsstraat 19a, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een bouwkeet van 15-04-2020 tot en met 30-04-2020 (ontvangen 15-04-2020);
  • 2020-040145, aanvraag klein evenement voor Koningsdag (ontvangen 20-04-2020);
  • 2020-040193, R. van Rijnweg 44, aanvraag vergunning hijswerkzaamheden op 04-06-2020 van 08.00 uur tot 15.00 uur (ontvangen 20-04-2020);
  • 2020-040439, De Waver, aanvraag evenementenvergunning Waverfeest (ontvangen 20-04-2020);
  • 2020-040442, aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet ten behoeve van een evenement (ontvangen 20-04-2020.

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-027855, Amstel Business Park, het vervangen van gevaarlijke bomen in het Amstel Business Park (verzonden 22-4-20).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-039405, Dorpsstraat 19a, ingebruikname gemeentegrond tbv bouwkeet van 15-04 tot en met 30-04-2020 (verzonden 21-04-2020);
  • 2020-036997, Rondehoep Oost 25, plaatsen kraan op 28 april 2020 (verzonden 23-04-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.