Overige vergunningen 28-10-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-090955 Spaklerweg 54, het aanvragen van een ligplaatsvergunning (ontvangen 13-10-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-085748, achter Dorpsplein 10, plaatsen van 5 opslagcontainers op parkeerplaatsen van 28 september tot en met 13 november 2020 (verzonden 23-10-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-083205, Hogereinde Zuid, Sluisplein en ’t Kampje, tijdelijk plaatsen van 3 kerstbomen van 1 december 2020 tot en met 7 januari 2021 (verzonden 22-10-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.