Overige vergunningen 27-05-2020

Overige vergunningen

Ingediende aanvragen overige vergunningen
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-046573, Hoger Einde-Zuid 2, verzoek tijdelijk uitbreiden terras (ontvangen 13-05-2020);
  • 2020-046637, Kerkstraat 56, 58, 59, verzoek tijdelijk uitbreiden terras (ontvangen 08-05-2020);
  • 2020-046664, aanvraag spandoekvergunning (ontvangen 15-05-2020);
  • 2020-045982, Sluisplein 5, verzoek tijdelijk uitbreiden terras (ontvangen 11-05-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-046123, Borchlandweg 16-18, plaatsen vouwkraan op 20 mei 2020 (verzonden 19-05-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-046664, verlenen spandoekvergunning van 15 t/m 30 mei 2020 (verzonden 19-05-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.