Overige vergunningen 23-09-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-082221, Parnassiaveld, melding voor het organiseren van een kleine rommelmarkt ten gunste van Burendag, (ontvangen 14-09-2020);
  • 2020-082656 Sluisplein, aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van brood en koek (ontvangen 15-09-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-081654 Ouderkerkerplas, Ouderkerker Cross 2020 (ontvangen 05-11-2020);
  • 2020-081664 Koningin Julianalaan 39, het plaatsen van een schaftkeet, eco-toilet en een hijskraan van 21-09 tot en met 10-12-2020 (ontvangen 06-09-2020).

Verleende vergunningen

  • 2020-063668, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning Tri Ouderkerk(verzonden 16-09-2020);
  • 2020-080813, Ouderkerkerplas, ontheffing art. 35 drank- en horecavergunning (verzonden 16-09-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.