Overige vergunningen 18-03-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-019791, Achterdijk 39 en 39a, plaatsen autolaadkraan in verband met hijswerkzaamheden op 17, 18 en 19 maart 2020 tussen 08.00 uur en 15.00 uur (verzonden 09-03-2020);
  • 2020-026429, Sluisplein, plaatsen autolaadkraan i.v.m. hijswerkzaamheden van 13 tot en met 18 maart tussen 08.00 uur tot 17.00 uur;
  • 2020-028275, plaatsen van sandwichborden voor de campagne ‘Landelijke Opschoondag’ van 16 tot en met 22 maart (verzonden 14-03-2020).

Overige bekendmakingen

  • 2020-090609, ophangen 3 st. spandoeken van 30 maart tot en met 12 april 2020, voor de Avondvierdaagse Ouder-Amstel 2020 (verzonden 09-03-2020);
  • 2020-026016, verklaring van geen bezwaar voor een hondenwandeling bij de Ouderkerkerplas op 15 maart 2020 (verzonden 06-03-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.