Overige vergunningen 16-12-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-105623 Pieter Braaijweg 8, bouwwerkzaamheden (ontvangen 03-12-2020);
 • 2020-105618 Pieter Braaijweg 8, Bouwwerkzaamheden (ontvangen 03-12-2020).

Duivendrecht

 • 2020-106309, Dorpsplein 51, het aanvragen van een drankvergunning (ontvangen 06-12-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-106153 Sluisplein 5, het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten. (ontvangen 07-12-2020);
 • 2020-106611 het plaatsen van 1 spandoek (ontvangen 07-12-2020);
 • 2020-106998 ’t Kampje, het aanvragen van een standplaatsvergunning (ontvangen 08-12-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-084066, Sluisplein, standplaatsvergunning 2021 voor de verkoop van gegrilde kip en aanverwante producten op woensdag (verzonden 10-12-2020);
 • 2020-099482, Sluisplein, standplaatsvergunning 2021 voor de verkoop van kaas en aanverwante producten op maandag (verzonden 10-12-2020);
 • 2020-101173 Dorpstraat 23, wijziging aanhangsel drank-en horecawet (verzonden 07-12-2020).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-096648 Collecte Longfonds van 16 mei tot en met 22 mei 2021. (30-10-2020);
 • 2020-106411 Collecte Fonds Kinderhulp van 19 april tot en met 24 april 2021. (ontvangen 04-12-2020);
 • 2020-095442 Collecte stichting ZOA van 29 maart tot en met 3 april 2021 (ontvangen 28-10-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening van het bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
 • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.