Overige vergunningen 15-07-2020

Ingediende aanvragen overige verguninngen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-061832, Borchlandweg 6-10, fietstoertocht op 1 en 29 augustus 2020 (ontvangen 02-07-2020).

Duivendrecht

  • 2020-062254, Dorpsplein, aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas op vrijdag (ontvangen 07-07-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • RECTIFICATIE  2020-060802, Polderweg 1, aanvraag vergunning horecaexploitatie-, terras- en  drank- en horecavergunning (ontvangen 02-07-2020);  moet zijn Molenpad 1.

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-059825, Borchlandweg 6-10, Drive-in bioscoop t/m 30 september 2020 (verzonden 10-07-2020).