Overige vergunningen 14-10-2020

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-089452 Michaëlplein 72 tot en met 138, het plaatsen van een hoogwerker, een ecotoilet en een schaftkeet, voor het schilderen van woningen van 12-10-2020 tot en met 29-01-2021 (ontvangen 06-10-2020);
  • 2018-016174 Waddenland 84 en 85, het splitsen van woonruimte op basis van de huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2020 (ontvangen 28-09-2020).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.