Overige vergunningen 13-05-2020

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-043140, Rijksstraatweg 222, ingebruikname gemeentegrond voor plaatsen container (ontvangen 30-04-2020);
  • 2020-043240, In de Korenmolen 48, aanvraag plaatsen autolaadkraan (ontvangen 30-04-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-042764, Dorpsstraat 7, tijdelijk uitbreiden terras (ontvangen 29-04-2020);
  • 2020-042035, parkeerterrein bij de Plus, aanvraag tijdelijke standplaats (ontvangen 23-04-2020;
  • 2020-042868, Ambachtenstraat, uitbreiding opslagterrein (ontvangen 29-04-2020);
  • 2020-044044, Klaproos 43, aanvraag plaatsen autolaadkraan (ontvangen 06-05-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-043140, Rijksstraatweg 222, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een container (verzonden 07-05-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-042326, Hendrick van Avercampweg 20, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een container van 6 tot en met 11 mei 2020 ( verzonden 06-05-2020).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.