Overige vergunningen 11-11-2020

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-095761 aanvraag plaatsen sandwichborden van 4 november tot en met 13 november (ontvangen 28-10-2020);
  • 2020-096407 aanvraag evenementenvergunning Kofferbakmarkt op diverse data in 2021 (ontvangen 30-10-2020);
  • 2020-096648 aanvraag collectevergunning voor het Longfonds van 16 mei t/m 22 mei 2021 (ontvangen 02-11-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-090955 Spaklerweg 54, ligplaatsvergunning woonschip Eternity (verzonden 02-11-2020).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.