Overige vergunningen 11-03-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-024279, Joan Muyskenweg 39, aanvraag evenementenvergunning dance-event, (ontvangen 25-02-2020);
 • 2020-025631, Borchlandweg 6-12, wijziging leidinggevende Drank- en Horecawet (27-
  02-2020);
 • 2020-024339, aanvraag ontheffing slijpwerkzaamheden aan het spoor (ontvangen 25-02-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-023838,Sluisplein 64, aanvraag verlengen horeca exploitatievergunning (ontvangen 24-02-2020);
 • 2020-024797, Kerkstraat 56, aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet (ontvangen 26-02-2020);
 • 2020-026058, aanvraag vergunning plaatsen sandwichborden van 25 maart tot en met 8 april 2020 (ontvangen 02-03-2020);
 • 2020-026412, aanvraag evenementenvergunning fietstoertocht Gran Fondo (ontvangen 03-03-2020);
 • 2020-026429, Sluisplein, aanvraag vergunning autolaadkraan (ontvangen 02-03-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2020-015657, Azaleahof 1 tot en met 52, plaatsen opslag-, afval- en zeecontainers, schaftketen, sanitairunit, trappentoren en bouwliften van 26 maart tot en met 6 juli 2020 (verzonden 05-03-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.