Overige vergunningen 08-07-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-059912, MediArena 2, aanvraag ingebruikname gemeentegrond ten behoeve van het plaatsen van een afvalcontainer, (ontvangen 29-06-2020);
  • 2020-059825, Borchlandweg 6-10, aanvraag evenementenvergunning voor drive-in bioscoop (ontvangen 26-06-2020).

Duivendrecht

  • 2020-058283, Biesbosch 39, aanvraag verlenging horecaexploitatievergunning (ontvangen 25-06-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-057654, Ouderkerkerplas, melding klein evenement voor een familiefeest op 23-08-2020, (ontvangen 23-06-2020);
  • 2020-056481 Hoofdenburgsingel 32, het plaatsen van een kraan. (ontvangen 18-06-2020);
  • 2020-060802, Molenpad 1, aanvraag vergunning horecaexploitatie-, terras- en  drank- en horecavergunning (ontvangen 02-07-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-056382, Molenkade 21, melding filmopname in de woning op 30 juni en 1 juli 2020 van 14.00 tot 02.00 uur (verzonden 29-06-2020);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-055187, Wethouder Koolhaasweg 10, melding incidentele festiviteit op 29 juni 2020, (verzonden 26-06-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.