Overige vergunningen 05-08-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-063961, Verbindingsweg 1, wijziging aanhangsel drank- en horecavergunning (ontvangen 10-07-2020).

Duivendrecht

 • 2020-064157, Biesbosch, melding klein evenement dansworkshop (ontvangen 13-07-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-063668, Ouderkerkerplas, aanvraag evenementenvergunning Tri Ouderkerk op 3 en 4 oktober 2020(ontvangen 10-07-2020);
 • 2020-069087, aanvraag evenementenvergunning TCS Amsterdam Marathon op 18-10-2020 (ontvangen 29-07-2020);
 • 2020-068631, aanvraag voor het plaatsen van 15 driehoeksreclameborden voor Open Huis Nova college van 25-01-2021 tot en met 04-02-2021 (ontvangen 28-07-2020);
 • 2020-068708, aanvraag voor het plaatsen van 15 driehoeksreclameborden voor Open Huis Nova college van 23-11-2020 tot en met 03-12-2020. ( ontvangen 27-07-2020);
 • 2020-068490, aanvraag voor het plaatsen van 15 driehoeksreclameborden voor de KWF collecteweek van 28-08-2020 tot en met 07-09-2020. (ontvangen 24-07-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-060802, Molenpad 1, het verlenen van een horecaexploitatie- en drank- en horecavergunning (verzonden 30-07-2020);
 • 2020-062200 Aart van der Neerweg 55, het plaatsen van een container van 13-07-2020 tot en met  3-08-2020 (verzonden 16-07-2020);
 • 2020-063903 Dorpstraat 21, het plaatsen van een autohoogwerker van 13 tot en met 18 augustus 2020 (verzonden 16-07-2020).

Overige bekendmakingen

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-061802, Verklaring van geen bezwaar voor Summer Pop Up Ride, fietstoertocht op 01-08-2020 (28-07-2020).

Duivendrecht

 • 2020-064157, bij de jeu de boules baan bij Biesbosch 39, verklaring van geen bezwaar voor de Zomerdansdag op 31-07-2020, (verzonden 22-07-2020);
 • 2020-054331, Verklaring van geen bezwaar voor de Familie Speurtocht op 28-07-2020 (verzonden 24-07-2020);
 • 2020-061029, op het grasveld voor Eigen Haard, Verklaring van geen bezwaar voor de Sport- en Spelochtend op 04-08-2020 (verzonden 24-07-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-054337, Verklaring van geen bezwaar voor de Familie Speurtocht op 06-08-2020 (verzonden 24-07-2020.

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.