Overige vergunningen 01-09-2020

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-075365 Biesboch 39, aanvraag exploitatievergunning kantine (ontvangen 20-08-2020);
  • 2020-073779 Dorpsplein Duivendrecht, buiten repetities zanggroep (ontvangen 14-08-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-075148 Hoofdenburg 5, het plaatsen van een hijskraan voor het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 20-08-2020);
  • 2020-075692 Dorpstraat 7a, het plaatsen van een steiger voor schilderwerk (ontvangen 21-08-2020);
  • 2020-075540 Middenweg Ouderkerkerplas, het organiseren van een evenement (ontvangen 21-08-2020);
  • 2020-076918 Dorpstraat 9, aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (ontvangen 23-08-2020);
  • 2020-073603 Ouderkerk, het ophangen van spandoeken voor MS fonds collecteweek (ontvangen 08-04-2020).

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

  • 2020-073779, Dorpsplein, verklaring van geen bezwaar voor de buitenrepetities The Monday Singers op diverse maandagavonden (verzonden 26-08-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.