Ontwerpbestemmingsplan Rondehoep West 46A

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 augustus 2020 het bestemmingsplan “Rondehoep West 46A” in ontwerp hebben vastgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan ziet op het uitbreiden van het bouwperceel van het agrarisch bedrijf dat op die locatie is gevestigd. Hiermee wordt het bouwperceel vergroot naar 1 hectare.

Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken van 17  september tot en met 4 november 2020 ter inzage op het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (geopend: maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur woensdag ook van 15.00-17.00 uur).
Tevens is het plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl (ID: NL.IMRO.0437.BPRHW46A-ON01)

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn schriftelijke zienswijze op het plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Ouder Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Voor het indienen van een  mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw E. van den Kerkhoff. E-mail: elizabeth.van.den.kerkhoff@duoplus.nl; telefoon: (020) 496 21 21.