Ontwerp bestemmingsplan Smart Mobility Hub (SMH)

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat zij in hun vergadering van 29 september 2020 het bestemmingsplan “Smart Mobility Hub” in ontwerp hebben vastgesteld. 
Het  bestemmingsplan voorziet in  het realiseren van een multifunctioneel cluster. De belangrijkste functies zijn sport (faciliteiten voor binnen- en buitensport) en parkeren (gebouwde parkeervoorziening). Daarnaast is ruimte voor commercieel vastgoed en (maatschappelijke) voorzieningen in de plint van het gebouw. De ontwikkeling vindt plaats op de huidige locatie van Sportpark Strandvliet te Amsterdam-Duivendrecht.

Ter inzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 
8 oktober tot en met 18 november 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel. Het gemeentehuis is geopend van 08.00-12.00 uur en op woensdag ook van 15.00-17.00 uur.

De stukken zij ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijke plannen.nl 
(Plannaam: NL.IMRO.0437.BPSmartMobHub-ON01)

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageleging is het mogelijk om uw zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.
Dit kan per e-mail: gemeente@ouder-amstel.nl of per post, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Voor het indienen van mondelinge ziensijzen kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw E. van den Kerkhoff, telefoon (020) 496 21 21 of per e-mail elizabeth.van.den.kerkhoff@duoplus.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot mevrouw K. Haitjema, telefoon (020) 496 21 21, e-mail klazien.haitjema@ouder-amstel.nl.