Ontwerp bestemmingsplan Duivendrechtsevaart

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben op 15 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan Duivendrechtsevaart vastgesteld. Hierin wordt voor de woonboten die vanuit de ‘Ruimtelijk Economische Visie Werkstad OverAmstel’ (REV) in de Duivendrechtsevaart kunnen blijven liggen een positieve bestemming opgenomen. Voor de woonboten die op een locatie liggen waar in verband met de REV geen woonboten gewenst zijn is een voorlopige bestemming van vijf jaar opgenomen. Aan de Pieter Braaijweg is in het ontwerpbestemmingsplan een positieve bestemming opgenomen als permanente alternatieve locatie voor een deel van de woonboten die deze voorlopige bestemming krijgen.

In het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat gebruik van de kades niet is toegestaan. Wel wordt in het ontwerpbestemmingsplan bij de positieve bestemmingen de mogelijkheid opgenomen voor een ponton, drijvende tuin of terras.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen van 31 december 2020 tot en met 10 februari 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via het afsprakensysteem (kies 'Inzage') op onze site  of via (020) 496 21 21.

De stukken zij ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl((Plannaam: NL.IMRO.0437.BPDdrechtsevaart-ON01).

Ook is het plan in te zien op de leestafel in de bibliotheek Duivendrecht, Dorpsplein 60 te Duivendrecht. De bibliotheek is vanwege de corona-maatregelen op dit moment echter gesloten tot en met dinsdag 19 januari. Openingstijden na die datum worden nader bepaald.  

Op 12 januari wordt daarnaast van 19.30 tot 21.00 uur een online informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over wat in het bestemmingsplan is opgenomen en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden voor de online informatieavond kan door een e-mail te sturen naar onderstaand contactpersoon. 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageleging is het mogelijk om uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.
Dit kan per e-mail; gemeente@ouder-amstel.nl of per post; Gemeenteraad Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijzen of inhoudelijke vragen kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw R. Oussoren, telefoon (020) 496 21 21 of per e-mail Renske.Oussoren@Ouder-Amstel.nl