Nieuw snippergroen beleid

Nieuw snippergroenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei 2020 het nieuwe snippergroenbeleid vastgesteld. De term “snippergroen” wordt gebruikt voor uit te geven kleine stukjes restgroen, die beperkt nut hebben in de openbare ruimte. Deze gronden kunnen worden verkocht, verhuurd en, in bijzondere gevallen, in bruikleen worden gegeven.

Het nieuwe beleid omvat de volgende onderdelen:

  • Wijze van uitgifte
  • De begrenzing van snippergroen
  • Werkprocedure voor verzoeken van bewoners
  • Uitwerking verkoop
  • Uitwerking verhuur
  • Uitwerking bruikleen

Het beleid is 26 mei 2020 bekendgemaakt via www.overheid.nl (zie Beleid & regelgeving, wettenbank lokaal).