Instellen nieuwe parkeerplaatsen voor elektrisch vervoer

Elektrisch rijden is schoner en zuiniger draagt daarom bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. In het regeerakkoord staat het streven dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissie loos zijn. Om dit streven waar te kunnen maken, is het belangrijk te investeren in oplaadpunten. 

De doelstelling van de gemeente Ouder-Amstel is dan ook om ten minste tot en met 2021 jaarlijks tien nieuwe oplaadpunten te plaatsen. Bij het plaatsen van een nieuw oplaadpunt worden twee parkeerplaatsen aangewezen, die uitsluitend gebruikt mogen worden voor het opladen van elektrische voertuigen. 

Nieuwe locatie oplaadpunt

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op de volgende vijf locaties een nieuw oplaadpunt te realiseren: 

 • Aart van der Neerweg 133 te Ouderkerk aan de Amstel of binnen een straal van 
 • 100 meter hiervan;
 • Abraham Rademakerstraat tegenover nr. 38 te Ouderkerk aan de Amstel, of binnen
 • een straal van 100 meter hiervan;
 • Clarissenhof 121 te Duivendrecht of binnen een straal van 100 meter hiervan;
 • Hendrick van Avercampweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel of binnen een straal van 100 meter hiervan;
 • Telstarweg, tegenover nr. 11 te Duivendrecht, of binnen een straal van 100 meter hiervan.

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant (14 oktober 2020) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening van het bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
 • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald. 

Nieuw oplaadpunt aanvragen?

U kunt via Laadpaal.mrae.nl een verzoek indienen. De gemeente neemt vervolgens de verzoeken die zijn goedgekeurd in behandeling. U betaalt als aanvrager geen kosten voor het laten plaatsen van de laadpalen.