Inspraak op voornemen tot het instellen van twee parkeerplaatsen voor autodelen

De voortdurende toename van de verkeersintensiteit heeft nadelige gevolgen voor milieu, gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Burgemeester en wethouders willen daarom initiatieven ondersteunen, die een bijdrage leveren aan de vermindering van dit probleem.

Een van die initiatieven is het autodelen, waar diverse organisaties mee actief zijn. Burgemeester en wethouders hebben van Greenwheels het verzoek ontvangen om op twee plaatsen binnen de gemeente nieuwe parkeerplaatsen voor autodelen in te stellen. De aanleiding hiervoor is dat zij steeds meer vaste gebruikers krijgt, die van een deelauto gebruik willen maken.   
Het voornemen is daarom tot het instellen van twee Greenwheels parkeerplaatsen:

-    een autodeelparkeerplaats op In de Papiermolen;
-    een autodeelparkeerplaats op de Coen van Boshuizenlaan, naast de flat Ingeland   

Overigens kan ieder bedrijf dat zich toelegt op de exloitatie van deelauto’s een aanvraag voor een dergelijke parkeerplaats indienen. 

Inspraak

U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (30 september 2020) schriftelijk indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.