Diverse belastingverordeningen 2021 vastgesteld

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft op 17 december 2020 diverse belastingverordeningen en tarieven voor het jaar 2021 vastgesteld. Het gaat hierbij om:

  • Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 
  • Verordening rioolheffing 2021 
  • Legesverordening 2021 
  • Verordening forensenbelasting 2021 
  • Verordening begraafplaatsrechten 2021 
  • Verordening reinigingsheffingen 2021 
  • Verordening roerende-ruimtebelastingen 2021 
  • Verordening hondenbelasting 2021 
  • Verordening toeristenbelasting 2021 

De verordeningen dienen als basis voor de belastingheffing en heffing van de leges voor 2021, een belangrijke inkomstenbron van de gemeente om haar taken te kunnen uitoefenen.

Ter inzage

De verordeningen en tarieven worden vanaf 28 december 2020 gepubliceerd op www.overheid.nl. Daarnaast zijn de verordeningen ook binnenkort op de website van Gemeentebelastingen Amstelland digitaal in te zien. De jaarlijkse aanslagen worden naar verwachting eind februari 2021 verzonden.