Besluit college van burgemeester en wethouders 14 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 april 2020 besloten:

  • de bevoegdheden inzake privacyrechten en andere AVG gerelateerde zaken te mandateren aan de gemeentesecretaris; 
  • de bevoegdheden inzake privacyrechten en andere AVG gerelateerde zaken te mandateren aan de Directeur Duo+ voor zover deze nodig zijn in de uitvoering van zijn taken.