Bekendmaking Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat de raad van deze gemeente op 2 april 2020 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor een gebied, globaal begrensd door de A2 in het westen, het bedrijventerrein Amstel Businesspark Zuid in het noorden, de spoorlijn Amsterdam-Utrecht in het oosten en het centrumgebied Zuidoost in het zuiden (plangebied De Nieuwe Kern).  Het raadsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Tegen het besluit staat geen bezwaar of beroep open. Het voorbereidingsbesluit kan vanaf 14 mei 2020  worden ingezien op het gemeentehuis te Ouderkerk aan de Amstel tijdens de openingstijden. Op verzoek kan een afschrift van dit besluit worden verstrekt.

Ook is het voorbereidingsbesluit alsdan raadpleegbaar via Ruimtelijke plannen.nl. (ID: NL.IMRO.0437. VBDeNieuweKern-0006).