Bekendmaking Voorbereidingsbesluit Centrum Ouderkerk aan de Amstel

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat de raad van deze gemeente op 8 september 2020 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor een gebied, globaal gelegen aan de Dorpsstraat, Kerkstraat en de Korendragerstraat (plangebied Centrum Ouderkerk).  Het raadsbesluit treedt in werking op 25 september 2020.

Inzage

Tegen het besluit staat geen bezwaar of beroep open. Het voorbereidingsbesluit kan vanaf worden ingezien op het gemeentehuis te Ouderkerk aan de Amstel tijdens de openingstijden. Op verzoek kan een afschrift van dit besluit worden verstrekt.
Ook is het voorbereidingsbesluit alsdan raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl (ID: NL.IMRO.0437. VBCentrumOKA-0004).