Omgevingsvergunningen 29-05-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-00000900, Spaklerweg 45, het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (ontvangen 16-05-2024). 

Duivendrecht

  • Z2024-00000918, In de Houtzaagmolen 55, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 20-05-2024);
  • Z2024-00000925, Stationsplein 1, het plaatsen van een OV fietspaviljoen (ontvangen 21-05-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000598, Overweg 105, het renoveren en het uitbreiden van de woning (verzonden 22-05-2024);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.