Omgevingsvergunningen 26-06-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2024-00001043, Roosmarijnhof 29, het verbouwen van de woning (ontvangen 15-06-2024);
  • Z2024-00001045, Rijksstraatweg 23 en 23-01, het samenvoegen van de woningen (ontvangen 17-06-2024);
  • Z2024-00001061, Roosmarijnhof 25, het vervangen van de kozijnen (ontvangen 18-06-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00001044, Rondehoep Oost 12 C/D, het doorbreken van muren tussen twee woningen. (ontvangen 16-06-2024);
  • Z2024-00001063, Holendrechterweg 37, het bouwen van een tijdelijke schuur (ontvangen 18-06-2024);
  • Z2024-00001071, Korte Dwarsweg 3, het bouwen van een carport (ontvangen 19-06-2024);
  • Z2024-00001070, Coen van Boshuizenlaan 49, het vergroten van de dakopbouw (ontvangen 19-06-2024);
  • Z2024-00001069, Coen van Boshuizenlaan 49, het vergroten van de dakopbouw (ontvangen 19-06-2024).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 16.64, lid 2, van de Omgevingswet verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000794, Waver 25, het realiseren van een vergaderlocatie en logiesverblijf (verzonden 19-06-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

Z2024-00000738, Borchlandweg 18, het uitbreiden van de tijdelijke huisvesting en toiletunits (verzonden 18-06-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000543, langs de A9, het kandelaberen van 120 in slechte staat verkerende bomen (verzonden 17-06-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.