Omgevingsvergunningen 22-05-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2024-00000887, Kloosterstraat 3, het omzetten van winkelfunctie naar woonfunctie (ontvangen 14-05-2024).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 16.64, lid 2, van de Omgevingswet verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000598, Overweg 105, het renoveren en uitbreiden van de woning (verzonden 15-05-2024);
  • Z2024-00000005, Langs Polderweg, het realiseren van een uitkijktoren op perceel K20 (verzonden 15-05-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2024-00000172, nabij Buitensingel 5, het kappen van een dode boom (verzonden 15-5-2024).

Duivendrecht

  • Z2024-00000550, Kloosterstraat 84, het plaatsen van een dakserre aan de achterzijde van de woning (verzonden 08-05-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.