Omgevingsvergunningen 19-06-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00001005, Watersnip 23, het vergroten van de berging en het plaatsen van een overkapping (ontvangen 06-06-2024);
  • Z2024-00001022, Hoger Einde-Noord 54, het verbouwen van het woonhuis (ontvangen 05-06-2024).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 juni 2024 tot en met 30 juli 2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 2121. 

Ouderkerk aan de Amstel

•    Z2023-00000109, Korte Dwarsweg 14, de realisatie van een hondenhotel (verzonden 13-06-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

•    Z2024-00000749, recreatiegebied Ouderkerkerplas, het kappen van vier bomen om veiligheidsredenen (verzonden 12-06-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.