Omgevingsvergunningen 12-06-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2024-00000972, Meidoornstraat, groot onderhoud aan riool en bestrating en het kappen van bomen (ontvangen 30-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00001002, Binnenweg 17, het herbouwen van een hooiberg (ontvangen 05-06-2024);
  • Z2024-00001003, nabij Binnenweg 17-1, het verplaatsen van een aanlegsteiger (ontvangen 05-06-2024);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.