Omgevingsvergunningen 10-07-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.    

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-00001154, Holterbergweg P Bus, het kappen van bomen en vellen van houtopstand (ontvangen 03-07-2024);    

Duivendrecht

  • Z2024-00001137 tot en met 00001140, Kloosterstraat 72, het verwijderen van een draagmuur (ontvangen 28-06-2024);
  • Z2024-00001152, Venserpark, het organiseren van een buurtcamping (ontvangen 02-07-2024).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 16.64, lid 2, van de Omgevingswet verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • Z2024-00000563, Rijksstraatweg 138, het realiseren van een aanbouw (verzonden 23-04-2024). 

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 juli 2024 tot en met 22 augustus 2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-001490, Achterdijk 64A, het oprichten van een woning.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000742, nabij J.C. van der Loosstraat 2, het bouwen van 29 appartementen en 28 eengezinswoningen (verzonden 12-06-2024);
  • Z2024-00000753, Koningin Wilhelminalaan 5C, het herbouwen van een garage (verzonden 04-07-2024).

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.