Omgevingsvergunningen 08-05-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000805, Sluisvaart 198, het kappen van een boom (ontvangen 26-04-2024);
  • Z2024-00000822, Goudplevier 39, het doorbreken van een muur (ontvangen 29-04-2024).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 16.64, lid 2 van de Omgevingswet verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-00000543, langs de A9, het kandelaberen (fors inkorten of innemen) van 120 bomen (verzonden 01-05-2024).    

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000396, Van Marwijk Kooystraat 5, het wijzigen van de gevels, het wijzigen van  handelsreclame en het realiseren van een buitenlift (verzonden 02-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000766, Rondehoep Oost 21, het realiseren van een aanbouw en renoveren van een woonhuis (verzonden 26-04-2024);
  • Z2024-00000250, Achterdijk 2, het wijzigen van handelsreclame (verzonden 30-04-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.