Omgevingsvergunningen 05-06-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-00000945, Holterbergweg nabij Ziggodome, vervanging van een groot digitaal Mupi bord (ontvangen 23-05-2024).

Duivendrecht

  • Z2024-00000954, Abeelstraat 11, het plaatsen van zonnepanelen aan de gevel (ontvangen 26-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000942, brug Polderweg, het tijdelijk versterken van de brug (ontvangen 23-05-2024);
  • Z2024-00000955, Overweg 79, de garage bij de woonkamer trekken (ontvangen 26-05-2024);
  • Z2024-00000964, Sluisplein 41, het plaatsen van gevelreclame aan de supermarkt (ontvangen 28-05-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000762, Van der Madeweg 21, het uitbreiden van een sportief-recreatieve bestemming (verzonden 27-05-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.