Omgevingsvergunningen 03-07-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2024-00001101, MediArena 2, het verlengen van de locatie gebruik. (ontvangen 24-06-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00001105, Gijsbrecht van Aemstelstraat 6, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 25-06-2024).

Vergunningvrij/Ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00001022, Hoger Einde-Noord 54, het verbouwen van het woonhuis (ingetrokken 26-06-2024). 

Buiten behandeling / geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2024-00000844, het parkeren in de voortuin (verzonden 27-06-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.