Omgevingsvergunningen 01-05-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2024-00000738, Borchlandweg 14, het tijdelijk uitbreiden huisvesting en plaatsen toiletunits (ontvangen 17-04-2024);
 • Z2024-00000794, H.J.E. Wenckenbachweg 144, het inzetten van een puinbreker (ontvangen 24-04-2024);
 • Z2024-00000792, Joan Muyskenweg 29, het inrichten van een tijdelijke parkeergelegenheid (ontvangen 23-04-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2024-00000753, Koningin Wilhelminalaan 5C, het herbouwen van de garage (ontvangen 19-04-2024);
 • Z2024-00000769, Rondehoep Oost 17, het verduurzamen van de woning en het plaatsen van een warmtepomp (ontvangen 22-04-2024);
 • Z2024-00000749, Groengebied Ouderkerkerplas, het kappen van vier bomen (ontvangen 18-04-2024);
 • Z2024-00000787, Rembrandt van Rijnweg 8, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 23-04-2024). 

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Duivendrecht

 • Z2024-00000292, nabij Dorpsplein 50, het plaatsen van gevelreclame (verzonden 22-04-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht / Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2024-00000075, Buitensingel tussen Omgang en Randweg, het kappen van vijf bomen (verzonden 24-04-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2024-00000578, Waver 37, het aanleggen van een inrit (verzonden 23-04-2024);
 • Z2024-00000532, Achterdijk 2, het inwendig verbouwen van een rijksmonument (verzonden 25-04-2024);
 • Z2024-00000551, Klaproos 5, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 22-04-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.