Omgevingsvergunningen 29-03-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-033062, Borchlandweg 18, het realiseren van een padelbaan (ontvangen 20-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-033084, Dorpsstraat 27, het vergroten van het bouwvolume op de eerste en tweede verdieping en verbouwen tot één zelfstandige woning (ontvangen 17-03-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-023710, Waver 37A, Herstellen hooiberg (ingetrokken 15-03-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-017179, Van der Madeweg 1, het kappen van twee bomen (verzonden 23-03-2023).

Duivendrecht

  • 2023-011016, Rijksstraatweg 127, het restaureren van beschadigde voegen (verzonden 22-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-017191, Vredebest 42, dakkapel op voordakvlak van de woning (verzonden 20-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.