Omgevingsvergunningen 27-09-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2023-00000161, Kloosterstraat 1, het splitsen van een pand, (ontvangen 28-08-23).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000160, Vredebest 47, het verhogen van de nok, (ontvangen 28-08-23);
  • Z2023-00000253, Boterbloem 25, het verbouwen van de woning, (ontvangen 14-09-2023).

Verleende omgevingsvergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000085, Ellermanstraat 31, het verlengen van de tijdelijke vergunning indoorcamping Outside inn (verzonden 20-09-2023).

Duivendrecht

  • Z2023-00000072, Rijksstraatweg 131, het verduurzamen en verbouwen van de oude school (verzonden 15-09-2023);

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000134, Hendrick van Avercampweg 25, het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning (verzonden 21-09-2023);
  • Z2023-00000022, Dorpsstraat 7, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een gemeentelijk monument (verzonden 21-09-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.