Omgevingsvergunningen 26-07-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2023-00000058, Kloosterstraat 66-68, het splitsen van de woning (ontvangen 19-07-2023).

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000043, Joan Muyskenweg 39, het organiseren van een Dance Event 2023 van 19 tot en met 22 oktober 2023 (ontvangen 14-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000057, Achterdijk 74, het nieuwbouwen van een uitbouw (ontvangen 18-07-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2023-039964, In de Houtzaagmolen 111, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 20-07-2023).

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-041208, H.J.E. Wenckebachplein 1 GAGA, 1 TECH tot en met 21 TECH, 2 tot en met 16, 22, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 tot en met 146, 148 tot en met 476, 101 tot en met 471 en 501 tot en met 611, het oprichten van een maatschappelijke en commerciële functie met 430 woningen in een woongebouw (verzonden 14-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-051551, Holendrechterzijweg, het creëren van tijdelijke in/uitritten ten behoeve van KW110 A9 (verzonden 17-07-2023);
  • 2023-039951, Wulp 1, dakopbouw (verzonden 17-07-2023);
  • 2023-053897, Rondehoep Oost 6, het bouwen van een machineberging (verzonden 19-07-2023);
  • 2023-037298, Koningin Julianalaan 40, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wonen in een bestaande schuur (verzonden 19-07-2023);
  • 2023-059585, Hendrick van Avercampweg 18, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 19-07-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.