Omgevingsvergunningen 26-04-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-041204, H.J.E. Wenckebachweg 144-148, het kappen van twee bomen (ontvangen 13-04-2023);
 • 2023-041208, H.J.E. Wenckebachweg 144-148, het slopen en nieuwbouwen van woningen (ontvangen 14-04-2023);
 • 2023-041219, Willem Fenengastraat 48 tot en met 70, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor woonarken (ontvangen 16-04-2023).

Duivendrecht

 • 2023-042211, Molenkade 45, het kappen van een boom (ontvangen 19-04-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-042206, Ambachtenstraat 58,64,68,72 en 82, het renoveren van de buitengevels (ontvangen 18-04-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-024977, Polderweg 24, het realiseren van een dagbestedings- en vergaderruimte (verzonden 16-04-2023);
 • 2023-014294, Prinses Beatrixlaan 7, het verduurzamen en vergroten van de woning (verzonden 17-04-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-033062, Borchlandweg 18, het realiseren van een padelbaan (verzonden 20-04-2023).

Duivendrecht

 • 2022-097225, tussen Randweg en Gooiseweg, het vervangen van een vitrine voor een digital reclamezuil (verzonden 17-04-2023);
 • 2023-027874, Rijksstraatweg 32, het realiseren van een uitrit (verzonden 20-04-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-029811, Middenweg 116, het plaatsen van een overkapping (verzonden 14-04-2023);
 • 2023-028301, Jan Persijnstraat 1, J.C. van der Loosstraat 12-14 en 29, Theresiastraat 2 en 7, het kappen van zes bomen (verzonden 19-04-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.