Omgevingsvergunningen 25-10-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000396, Van Marwijk Kooystraat 5, het wijzigen van een gebouw (ontvangen, 13-10-23).

Duivendrecht

  • Z2023-00000400, In de Pelmolen 17, het kappen van een zieke boom (ontvangen, 15-10-23);
  • Z2023-00000356, Rijksstraatweg 186, het realiseren van een gesloten bodemsysteem (ontvangen 03-10-2023);
  • Z2023-00000414, nabij Stationsplein, het tijdelijk plaatsen van een antenne-opstelpunt (ontvangen 03-10-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000416, Sluisvaart 120, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 18-10-2023).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000176, nabij Wethouder Koolhaasweg 10, het plaatsen van een container (verzonden 18-10-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000020, Joan Muyskenweg 30, het plaatsen van twee logo’s 'The Joan' op dak (verzonden 19-10-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000191, Hoger-Amstellaan 1, boom kappen (verzonden 16-10-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.