Omgevingsvergunningen 25-01-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-011915, Joan Muyskenweg 28, het plaatsen van richtingsborden parkeerterrein (ontvangen 12-01-2023);
  • 2023-013012, Joan Muyskenweg 32A, het starten van een koffiebranderij (ontvangen 17-01-2023);
  • 2023-013030, Borchlandweg 19, het oprichten van een antenne opstelpunt voor mobiele telecommunicatie (ontvangen 17-01-2023).

Duivendrecht

  • 2023-012009, Meidoornstraat 1, het vergroten van de woning (ontvangen 14-01-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-013058, Gedempte Sluiskom 13, het uitbouwen van de woning (ontvangen 18-01-2023);
  • 2023-013348, Rembrandt van Rijnweg 16, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 18-01-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2022-116842, Rijksstraatweg 44 tot en met 50, het vergroten van de zijaanbouw van de woning en realiseren van een balkon op aanbouw (verzonden 19-01-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-116392, Holendrechterzijweg, Jan Benninghweg, Polderweg en de Ambachtstraat te Ouderkerk aan de Amstel, het kappen van meerdere in zeer slechte staat verkerende of dode bomen (verzonden 18-01-2023);
  • 2022-112723, Hogerlustlaan 27, het renoveren en aanbouwen woning (verzonden 18-01-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.