Omgevingsvergunningen 24-05-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-050996, Sportpark De Toekomst, het plaatsen van een tijdelijk gebouw voor scouting en meisjesteams (ontvangen 19-05-2023).

Duivendrecht

 • 2023-049526, Schoolpad 1, het verduurzamen van ‘d Oude school (ontvangen 14-05-2023);
 • 2023-050988, Venserpark, het aanvragen van een tijdelijke vergunning voor een buurtcamping (ontvangen 19-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-049515, Hoger Einde-Zuid 21, het verplaatsen van een KPN kabelverdeler. (ontvangen 12-05-2023);
 • 2023-050375, verlengde Holendrechterweg, het aanleggen van in/uitritten voor verbreding A9 (ontvangen 16-05-2023).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-030312, Waver 23, het bouwen van een nieuwe schuur (verzonden 11-05-2023);
 • 2023-037298, Koningin Julianalaan 40, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wonen in een bestaande schuur (verzonden 22-05-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-122600, verlengde Van Marwijk Kooystraat 1B, het oprichten van een nieuwe verkeerscentrale (verzonden 10-05-2023).

Duivendrecht

 • 2023-026131, Meidoornstraat 17, het plaatsen van een opbouw op de garage (verzonden 25-04-2023);
 • 2023-012009, Meidoornstraat 1, het realiseren van een aanbouw (verzonden 20-04-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-034951, Goudplevier 20, het kappen van een boom (verzonden 17-05-2023);
 • 2023-020791, Plataanstraat 2, het aanleggen van een in/uitweg (verzonden 17-05-2023);
 • 2023-015282, Schoolweg 6, het terug plaatsen van een sloot zodat kavel 1943 verbonden wordt met het achtererf van de woning (verzonden 02-05-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.