Omgevingsvergunningen 23-08-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2023-00000114, Ellermanstraat 27, het plaatsen van een voorgevel en dakopbouw (ontvangen 07-08-2023);
 • 2023-078337, Verlengde Van Marwijk Kooystraat 30, het aanvragen van een alcoholwetvergunning (ontvangen 10-08-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000110, Jan Benninghweg 33, het aanvragen van een kapvergunning (ontvangen 04-08-2023);
 • Z2023-00000109, Korte Dwarsweg 14, het realiseren van een hondenhotel (ontvangen 04-08-2023);
 • Z2023-00000120, Gedempte Sluiskom 13, de stoep aanpassen voor oprit (ontvangen op 08-08-2023);
 • Z2023-00000134, Hendrick van Avercampweg 25, een dakkapel plaatsen aan voorzijde woning (ontvangen 11-08-2023);
 • Z2023-00000138, Rondehoep Oost 12F, het vergroten en verduurzamen van de woning (ontvangen 14-08-2023);
 • Z2023-00000137, Rondehoep West 48A, het plaatsen van een logeercirkel (ontvangen 14-08-2023);
 • Z2023-00000140, Jan Benninghweg 2, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 16-08-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-043287, Overweg 189, het plaatsen van een warmtepomp op de dakkapel aan de voorzijde van de woning (ingetrokken 16-08-2023);
 • Z2023-00000019, Schoolweg 38, het uitbouwen van de woning (vergunningvrij 17-08-2023).

Buiten behandeling/geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-043813, Wethouder Koolhaasweg 10, het plaatsen van een opslagcontainer (buiten behandeling gesteld 16-08-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-057515, Rondehoep West 47A, Kapverhoging met gevelaanpassingen (verzonden 04-08-2023);
 • 2023-058533, Ambachtenstraat 80, het realiseren van een bedrijfspand (verzonden 07-08-2023).

Kennisgeving concept geweigerde omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) 

De concept geweigerde omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 augustus 2023 tot en met 5 oktober 2023 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-024952, Waver 25, het realiseren van een bijgebouw (verzonden 09-08-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-063121, De Flinesstraat 1, het verbouwen van een bedrijfspand (verzonden 16-08-2023).

Duivendrecht

 • 2023-059546, Stationsplein 1, het plaatsen van twee reclamedragers (verzonden 04-08-2023);
 • 2023-058584, Station Duivendrecht, het plaatsen van een lift en overkapping (verzonden 07-08-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-058546, Rondehoep West 46A, het bouwen van een opslag loods (verzonden 31-07-2023);
 • 2023-029015, De Deel 4, het verbouwen van de woning (verzonden 04-08-2023);
 • 2023-058490, perceel G1580 Schoolweg 1, tijdelijke nieuwe plaats voor kringloopwinkel De Tulp (verzonden 07-08-2023);
 • 2023-062640, Polderweg / A9, het plaatsen van tijdelijke op/afritten voor werkverkeer KW008 A9 (verzonden 09-08-2023);
 • 2023-047506, diverse locaties langs de A9, het kappen van 30 bomen in verband met boomveiligheid (de beschikking treedt direct in werking, verzonden 09-08-2023);
 • 2023-063522, Amstelzijweg / A9, het plaatsen van tijdelijke op/afritten voor werkverkeer KW010 A9 (verzonden 09-08-2023);
 • 2023-043324, Coen van Boshuizenlaan 11, het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 30-06-2023);
 • 2023-039932, Achterdijk 54, het vergroten en verduurzamen van de woning (verzonden 31-07-2023);
 • 2023-062226, Waver 36A, het plaatsen van een tijdelijke woonruimte (verzonden 16-08-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.