Omgevingsvergunningen 22-03-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-029799, Van der Madeweg 38A, het aanvragen van een omgevingsvergunning (ontvangen 12-03-2023).

Duivendrecht

  • 2023-030704, Abeelstraat 28, het aanvragen van een kapvergunning (ontvangen 15-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

•    2023-029773, Rondehoep West 34, het bouwen van een opslagruimte (ontvangen 10-03-2023);
•    2023-029811, Middenweg 116, het plaatsen van een overkapping (ontvangen 12-03-2023);
•    2023-028301, Jan Persijnstraat, J.C. van der Loostraat en Theresiastraat, het kappen van zes bomen (ontvangen 06-03-2023);
•    2023-030279, Binnenweg 6A, het herbouwen van de woning en bijgebouw (ontvangen 13-03-2023);
•    2023-030312, Waver 23, het bouwen van een nieuwe schuur (ontvangen 13-03-2023);
•    2023-030695, Hoofdenburg 41, het aanbouwen van een serre (ontvangen 15-03-2023);
•    2023-030731, Lepelaar 2, het vervangen van de huidige opbouw (ontvangen 14-03-2023);
•    2023-030742, Sluisplein 64, het verplaatsen van een opslag afvalcontainers supermarkt. (ontvangen 14-03-2023);
•    2023-031158, Waver 5, het aanvragen van een tijdelijke bewoning stacaravan (ontvangen 15-03-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

•    2023-013030, Borchlandweg 19 (opstelpunt 16457), het oprichten van een antenne opstelpunt 16457 (verzonden 09-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

•    2023-120926, Madelief 22 en 26 (kavel 21 en 24), het nieuwbouwen van twee woningen (verzonden 09-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.