Omgevingsvergunningen 22-02-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-020401, in de omgeving van het spoor van station Duivendrecht. Het kappen en compenseren van 220 in slechte staat verkerende bomen (ontvangen 10-02-2023);
  • 2023-020791, Plataanstraat 2, het aanleggen van een in/uitrit (ontvangen 10-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-020385, Waver 36A, het bouwen van een nieuwe woning (ontvangen 09-02-2023);
  • 2023-020395, Reinier Noomsstraat 12, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 09-02-2023);
  • 2023-020720, Hoger Einde-Noord 31, het verduurzamen van de woning (ontvangen 10-02-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-126326, De Flinesstraat 1, het verhogen van de draagkracht van de vloer (verzonden 13-02-2023);
  • 2023-011915, Joan Muyskenweg 28, het plaatsen van twee wegwijzer borden (verzonden 16-02-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.