Omgevingsvergunningen 20-09-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000208, Rondehoep West 61, herschikken dakpannen en herbouw schapenschuur (verzonden 08-09-2023);
  • Z2023-00000209, Sluisvaart 120, dakkapel (verzonden 11-09-2023).

Duivendrecht

  • Z2023-00000215, Abeelstraat 24, dakkapel (verzonden 11-09-2023).

Rectificatie

In week 37, op 13-09-2023, heeft de volgende publicatie plaats gevonden:

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

U kunt de bij de vergunning behorende stukken digitaal bekijken via de link ‘bekijk documenten’ bij de vermelding van betreffende concept omgevingsvergunning hieronder. De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot en met 24 oktober 2023 ook ter inzage gedurende de openingstijden bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. 

Ter inzage

Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek (Dorpsplein 60 te Duivendrecht).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-024952, Waver 25, het realiseren van een bijgebouw (verzonden 09-08-2023). 

Dit is een foutieve publicatie welke niet plaats had mogen vinden. 
De werkelijke publicatie van deze aanvraag omgevingsvergunning is gedaan in week 34, op 23-08-2023 en luidt: 

Kennisgeving concept geweigerde omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept geweigerde omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 augustus 2023 tot en met 5 oktober 2023 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. 

Ter inzage

Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek (Dorpsplein 60 te Duivendrecht).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-024952, Waver 25, het realiseren van een bijgebouw (verzonden 09-08-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-058552, MediArena 2, het verlengen van een tijdelijke omgevingsvergunning als tijdelijke opname locatie op het parkeerterrein P Plus naast het hoofdkantoor van EndemolShine voor een periode tot 01-07-2024 (verzonden 08-09-2023).

Duivendrecht

  • Z2023-00000026, Kruidenommegang 5, de garagedeur vervangen door een gevel (verzonden 13-09-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-051009, Burgemeester Stramanweg 63, het wijzigen van de gevelafwerking en verduurzamen kantoor Busken Beheer BV (verzonden 13-09-2023);
  • 2023-053265, Dorpsstraat 7, het plaatsen van vijftien zonnepanelen (verzonden 08-09-2023).