Omgevingsvergunningen 19-07-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000036, Holterbergweg 1, het plaatsen van twaalf camera’s aan de binnenzijde van het gebouw (ontvangen 12-07-2023).

Duivendrecht

  • Z2023-00000026, Kruidenommegang 5, de garagedeur vervangen voor een gevel (ontvangen 09-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000022, Dorpsstraat 7, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 06-07-2023).

Vergunningvrij/ Ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-049515, Hoger Einde-Zuid 21, het verplaatsen van een kabelverdeler van KPN (vergunningvrij, verzonden 05-07-2023).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-051551, Holendrechterzijweg, het creëren van tijdelijke in/uitritten ten bate van kunstwerk 011 A9 (verzonden 10-07-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-050996, Borchlandweg 18, het plaatsen van een tijdelijk gebouw voor scouting en het meisjesteam op Sportpark De Toekomst (verzonden 10-07-2023)

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.